۱۳۸۸/۱۰/۰۳

كمي چون كلمه اي


غمگين نباش
مختصري پس انداز هست
كمي از كلمه اي
چون نان

شايد روزي با باد رفتم
شايد روزي از پشت پنجره اي چوبي
به تماشاي صورتي گم شده در باد بنشيني
مرا شايد
روزي
همخانه ي باد بنامي

آه عزيز ِ من ! عزيز ِ من !
غمگين نباش
مختصري پس انداز هست
كمي چون كلمه اي
كمي چون شعري
كه هر روز
بر ميز صبحانه
جا مي ماند
مراغه – مهر 1388

۱۳۸۸/۰۹/۱۱

امروز یازده آذر بود ...عکس ها ی امضا و آخرین عکس میرزا کوچک خان از وب لاگ کوچک جنگلی