۱۳۸۸/۱۲/۲۹

زاد روز پیام آور نور و روشنایی ، عشق و اندیشه ، آشو زرتشت را به تمامی ایرانیان شادباش می گویم و امید دارم تا با پیروی از اندیشه ی نیک و گفتار و کردار نیک در هر مسلک و مذهب که هستند سالی سرشار از شادمانی و پیروزی در پیش داشته باشند .

از گاهان ِ آشو زرتشت :

با دست های بر افراشته ،ای مزدا !
به تو نیایش می کنم
و با فروتنی از تو در خواست خوشبختی دارم
با شد که همه کردار های من
با خرد و اندیشه ی نیک
و هماهنگ با آیین راستی انجام گیرد
تا تو را خشنود
و روان زمین بارور را خوشبخت سازم


پس ای اهورا مزدا !
با اندیشه ی نیک به سوی تو می آیم
تا در پرتو راستی
خوشبختی هر دو جهان ،مادی و مینوی
را به من بشناسانی
تا بتوانم آن را به همراهان خود بشناسانم


ای راستی
و ای اندیشه ی نیک
من برای شما سروده هایی می سرایم
که پیش از این کسی نسروده
و در این راستا
آنها را به اهورا مزدا
و به کسانی که نیروی خود چیرگی را
در جهان درونی خویش فرمانروا کرده اند
و به گام آرامش پا نهاده اند
ارمغان می کنم
پس به سوی من آیید، و راز یک زندگی
شاد و خوشبخت را به من بیاموزید
........
6/1/89 زادروز آشو زرتشت

************************************
************************************
************************************

بر چهره ی گل شبنم نوروز خوش است
در طرف چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و زدی مگو که امروز خوش استاما سبب ِ نهادن ِ نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود ، یکی آنکه هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانروز به اول دقیقه ی حمل باز آید به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن ، جه هر سال از مدت همی کم شود ، و چون جمشید آن روز اول ملوک عجم به پادشاهی بنشست خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند ، بنگریست که آن روز بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل آمد ، موبدان عجم را گرد کرد و بفرمود که تاریخ از اینجا آغاز کنند . موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند و چنین گفتند موبدان عجم که دانایان روزگار بوده اند که ایزد تبارک و تعالی دوانزده فرشته آفریده است ، از آن چهار فرشته بر آسمان ها گماشته است تا آسمان را و هرچه اندر اوست از اهرمنان نگاه دارند ، و چهار فریشته را بر چهار گوشه ی جهان گماشته است تا اهرمنان را گذر ندهند که از کوه قاف برگذرند و چنین کنند که چهار فرشته در آسمان ها و زمین می گردند و اهرمنان را دور می دارند از خلایق ، و چنین می گویند که این جهان اندر میان ِ آن جهان چون خانه ای است نو اندر سرای کهن برآورده و ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمان ها و زمین ها را بدو پرورش داد ، و جهانیان چشم بر وی دارند که نوری است از نورهای ایزد تعالی و اندر وی با جلال و تعظیم نگرند که در آفرینش وی را ایزد تعالی عنایت بیش از دیگران بوده است .
عمر خیام
رباعیات و نوروز نامهنوروز بر تمامی ایرانیان خجسته باد


دوستان گرامی !
برای نوروز امسال شعر تازه ای ندارم .این شعر به 86 باز می گردد . نوروز 86 . با عطار بودم و فصل رابعه را می خواندم که نوشته شد و به رابعه تقدیم شد ....رابعه !
اجازه هست عاشقت باشم ؟بادبادك هراسان
بر تخته سنگ خوابيد
آن روز
روز ِ اول سال بود
همه تنگ نوروز را
براي خوشبختي پر مي كردند

هاي عمو زنجير باف !
زنجيري براي من بباف
آنقدر بلند بباف
كه هرچه پاره شود
تمام نشود
من فرزند ناخلفي نيستم
تنها سايه ي زني كه در ازدحام گم شد را
دنبال مي كنم
همان كه پستان هايش
سرريز از سپيدرود
در چكاوكي خوش نقش
مي نشيند
و از شانه هاي عطار
عرض خيابان را مي رود

رابعه !
تورا مي گويم
كمي با كلمات خلوت كن
بگذار شاعر
از سايه ات
با كلمات
عكس بگيرد
آنها ابتداي عشق را
با تو به پايان مي برند

وقت سال تحويل است
تنگ در ماهي گم مي شود و
ماهي در تنگ
وقت ِ ابتدا است

رابعه !
اجازه هست عاشقت باشم ؟رشت – نوروز 1386