۱۳۸۸/۱۰/۱۷


سومین مجموعه از شعرهای حسین طوافی به نشر ایلیا سپرده شد .

این مجموعه علارغم توافق اولیه با نشر داستان سرا جهت نشر و پخش کتاب ،به دلایل شخصی بار دیگر به ناشر دو کتاب پیشین ، نشرفرهنگ ایلیا در رشت سپرده شده است . این مجموعه در سه دفترتنظیم گردیده و شعرهای سال های 1385تا 1388 را در بر می گیرد .تعدادی از اشعار این دفتر در سایت های ادبی وازنا ،اثر،دانوش،جن وپری،هجوم،رندان،روایت پارسی ،beyond-the-paleو ...منتشر شده اند .این مجموعه هنوز نام گذاری نشده است .

لازم به ذکر است که دو دفتر از شعر های گیلکی حسین طوافی تحت عنوان های (( جختراشو سومایی واشکفته نینیکان )) {مردمکان ِ شکفته ی معصومیت فراموش شده }و (( راپورت اویری ره )) {گزارش برای سرگردانی } به زودی به ناشر مربوطه سپرده خواهند شد .